For English Prss ctrl+g
Khabar Odisha:cartoon-odisha-imran-khan-pulwama-attack

ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 19/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-naveen-patanaik-cheatfund

ଚୋର ମୁହଁ କଳା

ଚୋର ମୁହଁ କଳା

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 19/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-pulwama-attack

ସ୍ୱର୍ଗରେ ନର୍କର ମଜା ନେବ

ସ୍ୱର୍ଗରେ ନର୍କର ମଜା ନେବ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 17/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-once-again-surjical-strike-needed

ଆଉ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଆବଶ୍ୟକ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 15/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-valentine-day-of-naveen-patanaik

ନବୀନଙ୍କ ଭାଲେନଟାଇନ ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 14/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-kiss-day-of-naveen-patanaik

ନବୀନଙ୍କ କିସ୍ ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 13/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-hug-day-of-narendra-modi

ଓଡିଶାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ହଗ୍ ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 12/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-promise-day-of-naveen-patanaik

ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରମିସ୍ ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 11/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-teddy-day-of-naveen-patanaik

ନବୀନଙ୍କ ଟେଡି ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 10/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-chocolate-day-of-naveen-pattanaik

ନବୀନଙ୍କ ଚକୋଲେଟ ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 09/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-naveen-pattanaiks-propose-day

ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରପୋଜ ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 08/02/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-rose-day-of-naveen-pattanaik

ନବୀନଙ୍କ ରୋଜ ଡେ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 08/02/2019
Khabar Odisha:

ଚିଟଫଣ୍ଡ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 08/02/2019
Khabar Odisha:politics-odisha-cartoon-on-lion-rat

ସିଂହ-ମୂଷା ୨.୦

cartoon on lion-rat

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 03/02/2019
Khabar Odisha:politics-odisha-BJP-odisha-missioon-120

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ମିଶନ ୧୨୦, ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡ଼ି

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ମିଶନ ୧୨୦, ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡ଼ି

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 29/01/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-biju-yuba-bahini-attack-on-media

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ଅାକ୍ରମଣ

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ଅାକ୍ରମଣ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 28/01/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-kalia-yojana-jana-samabes-of-naveen-pattanaik

କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଷୀ ସମାବେଶ

କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଷୀ ସମାବେଶ

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 25/01/2019
Khabar Odisha:cartoon-odisha-lets-go-delhi-we-will-give-subhas-to-center

ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲ୍ଲୋ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେବା

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 23/01/2019
Khabar Odisha:give-me-vote-i-shal-give-you-cheat

ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବି

ଖବର ଓଡ଼ିଶା 23/01/2019
Khabar Odisha:nabin-pattanaik-fear-bjp-mahila-morcha

ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦେଖି ନବୀନ ଛାନିଆ

23/01/2019
First Previous
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Next Last Page 1 of 14