Home > ଖବର ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଆଲ
ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହ ଜଡିତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ
Khabar Odisha:special-odisha-the-reason-and-facts-behind-invention-of-months-name-january-to-december
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଫେବୃଆରୀ ୦୨ (ଖବର ଓଡିଶା) :

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିନା ଜୀବନି କିଭଳି ସମ୍ଭବ । ଯଦି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସବୁକିଛି ଅଶ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଗ୍ରାଜୀ ମାସର ନାମ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପତି ହୋଇଥିଲା ଇଂଗ୍ରାଜୀ ମାସ ଗୁଡିକର ନାମ । 

ଜାନୁଆରୀ- ଜାନୁଆରୀ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଜେନସ ଥିଲା । ରୋମନର ଦେବତା ଜେନସଙ୍କ ନାମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । 

ଫେବୃଆରୀ- ଲାଟିନ ନାମ ଫୈବରାରୁ ଫେବୃଆରୀ ଆସିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧିର ଦେବତା । ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ମାନନ୍ତି କି, ରୋମର ଦେବୀ ଫେବୃଏରିଆ ନାମରେ ରଖା ଯାଇଛି । 

ମାର୍ଚ୍ଚ- ରୋମାନ ଦେବତା ମାର୍ସଙ୍କ ନାମରେ ରଖାଯାଇଛି । ରୋମନରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହୋଇଥାଏ । 

ଅପ୍ରେଲ- ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଏପେରାୟରରୁ ଆସିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଫୁଲ ଫୁଟିବା । ରୋମରେ ଏହି ମାସରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ । ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ନାମ ରଖାଯାଇଛି । 

ମଇ- ରୋମନ ଦେବତା ମରକରୀଙ୍କ ମାତା ମାଇଆଙ୍କ ନାମରେ ମଇ ରଖାଯାଇଛି । 

ଜୁନ- ରୋମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ଜୀଅସଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଜୂନୋ ଥିଲା । ଏହି ନାମରେ ଜୁନ ରଖାଯାଇଛି । 

ଜୁଲାଇ- ରୋମନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଜୁଲିୟସ ସିଜରଙ୍କ ନାମରେ ଜୁଲାଇ ରଖାଯାଇଛି । କୁହାଯାଉଛି କି ଜୁଲିୟସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ମାସରେ ହୋଇଥିଲା । 

ଅଗଷ୍ଟ- ସେଂଟ ଆଗଷ୍ଟ ସିଜରଙ୍କ ନାମରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ରଖାଯାଇଛି । 

ସେପ୍ଟେମ୍ବର- ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । 

ଅକ୍ଟୋବର- ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଆକ୍ଟୋରୁ ଅକ୍ଟୋବର ହୋଇଛି । 

ନଭେମ୍ବର- ଲାଟିନ ନବମରୁ ନଭେମ୍ବର ଆସିଛି । 

ଡିସେମ୍ବର- ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଡିସେମରୁ ଡିସେମ୍ବରର ସୃଷ୍ଟି ।